BAO GIỜ CÓ ĐỦ SÂN CHƠI CHO TRẺ?

Thiet Bi The Duc Ngoai Troi

Thường xuyên nghiên cứu vấn đề xã hội, chúng tôi cảm thấy cộng đồng luôn có những trăn trở: Diện tích đất dành cho các dịch vụ thương mại dường như cứ “nở” ra không ngừng? Diện tích đất sử dụng cho các hoạt động cộng đồng bao giờ mới được quan tâm? Và còn là những câu hỏi chưa có […]